Disclaimer


De onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op de toegang tot en het gebruik van deze website van Klaar & Kees media.

Algemeen
Het onderstaande is van toepassing op deze website. Door de webpagina’s van deze website te gebruiken stem je in met deze disclaimer.
In deze disclaimer wordt verstaan onder:

a. de eigenaar: de eigenaar van de website;
b. gebruik(en): alle denkbare handelingen;
c. jij: de gebruiker (bezoeker) van de website;
d. de content: alle in de website aanwezige inhoud;

Privacy verklaring
Klik hier voor onze privacy verklaring.

Uitsluiting van aansprakelijkheid
Klaar & Kees media streeft ernaar de informatie op deze website correct, volledig en up-to-date te houden. Wij behouden ons het recht voor de op deze site vermelde informatie op elk moment te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen. Alle informatie op deze webpagina is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Klaar & Kees media aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website.

Klaar & Kees media streeft naar correcte en actuele informatie op deze site, maar kan niet garanderen dat de informatie juist is op het moment waarop zij wordt ontvangen, of dat de informatie na verloop van tijd nog steeds juist is. Daarom kun je aan de informatie op deze pagina’s geen rechten ontlenen.

Klaar & Kees media is niet aansprakelijk voor directe, indirecte of gevolgschade die voortvloeit uit het gebruik van of juist de onmogelijkheid om gebruik te maken van deze website en de daarop gepubliceerde informatie.

Klaar & Kees media aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden en/of gedateerde informatie. Binnen deze website zijn ook zoveel mogelijk relevante externe links opgenomen. Klaar & Kees media is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de sites waarnaar wordt verwezen.

Beschikbaarheid
De informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd. Wij spannen ons in om deze webpagina zo veel mogelijk beschikbaar te stellen, maar wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten
Het auteursrecht op deze website berust bij Klaar & Kees media of bij derden welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan de Klaar & Kees media. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door de Klaar & Kees media.

Op de website en deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.